Giao hàng - Chuyển hàng

PHƯƠNG THỨC VẬN CHUYỂN

-   Yêu cầu Bảo An vận chuyển hàng đến nhà xe hoặc hãng vận chuyển để chuyển hàng đi xa. Với hình thức này, khách hàng sẽ tự liên hệ với hãng vận chuyển, nhà xe.

- Gửi đảm bảo qua bưu điện. Cước phí vận chuyển sẽ được thông báo trực tiếp đến khách hàng.

- Gửi đảm bảo bằng Chuyển phát nhanh.  Cước phí vận chuyển sẽ được thông báo trực tiếp đến khách hàng.